Naudojimo sąlygų sutartis

Sutikdami su svetainės paslaugų teikimo sąlygomis (toliau - Sąlygos) ir palikdami savo duomenis svetainėje (toliau - Svetainė), užpildydami internetinės programos Vartotojo laukus:

 • patvirtina, kad jo nurodyti duomenys priklauso jam asmeniškai;
 • pripažįsta ir patvirtina, kad atidžiai ir išsamiai perskaitė šias Sąlygas;
 • pripažįsta ir patvirtina, kad visos šių Sąlygų nuostatos jam yra aiškios; 
 • sutinka, kad būtų tvarkomi Svetainės pateikti duomenys, siekiant identifikuoti Vartotoją kaip klientą ir bendrauti su Vartotoju teikiant paslaugas;
 • sutinka su šiomis sąlygomis be jokių išlygų ir apribojimų.


Šios sąlygos taikomos tvarkant šiuos duomenis:

 • telefono numeriai;
 • pašto adresus.


Vartotojas suteikia Svetainei teisę atlikti šiuos veiksmus (operacijas) su vartotojo duomenimis:

 • rinkimas ir kaupimas;
 • patikslinimas (atnaujinimas, pakeitimas);
 • naudoti ryšiui su Vartotoju paslaugoms nurodyti;
 • sunaikinimas.

Sutikimą dėl Svetainės paslaugų teikimo sąlygų atšaukti galima atsiųsti Vartotojui atitinkamą užsakymą paprasta rašytine forma el. Pašto adresu.

Svetainė nėra atsakinga už tai, kad trečiosios šalys naudotų (tiek teisėtai, tiek neteisėtai) Vartotojo svetainėje paskelbtą informaciją, įskaitant jos atgaminimą ir platinimą visais įmanomais būdais.

Svetainės administracija turi teisę naudoti „slapukus“. „Slapukai“ nėra konfidencialios informacijos. Lankytojas / naudotojas sutinka, kad slapukai būtų renkami, analizuojami ir naudojami, įskaitant trečiųjų šalių statistinius duomenis.

Svetainė turi teisę keisti šias Sąlygas. Atliekant pakeitimus dabartiniame leidime nurodoma paskutinio atnaujinimo data. Nauja Sąlygų versija įsigalioja nuo jos paskelbimo momento, nebent naujojoje Sąlygų versijoje numatyta kitaip.

Dabartinis leidimas visada yra puslapyje: startec.lt/privacy/